SL

  Žirija v sestavi Maja Pan, Teona Strugar Mitevska in Boris Petkovič je pogledala 5 filmov tekmovalnega programa. Gledano s stališča človekovih pravic, zgodovinjenja, izobraževanja  in pričevanja, so bili po mnenju žirije v letošnjem izboru vsi izbrani filmi izjemno močni. Vsak od njih predstavlja pomemben glas za izpostavitev nekaterih vidikov kršenja, pa tudi boja za človekove pravice. 


  Nagrado Amnesty International Slovenije za najboljši film na temo človekovih pravic na 25. Festivalu dokumentarnega filma prejme film režiserke Nahid Persson Bodi moj glas, ki prikazuje izjemno iransko aktivistko in novinarko Masih Alinejad. 


  Obrazložitev žirije: 
  Spoj aktivizma in dokumentarizma Nahid Persson ustvarja razpon od dragocenega, intimnega portreta Masih Alinejad do uvida v najširše, javne razsežnosti njenega, v vseh pogledih vplivnega osebno-političnega delovanja. S preseganjem individualnosti portreta neverjetne aktvistke nam dokumentarni film Bodi moj glas orisuje portret celotne iranske družbe. Daje nam učinkovito, to predvsem pomeni preko čustev jasno opredeljeno informacijo o iranski diktaturi, v kateri so človekove pravice žensk eden od osnovnih mehanizmov ohranjanja te diktature. Zaradi tega politično – čustvenega naboja Bodi moj glas vzbuja navdih, razumevanje in solidarnost z ženskami po svetu, kakor tudi z današnjimi neustrašnimi borkami za pravice človeka.  
   
   
   
  Posebna omemba žirije gre filmu Nedolžnost režiserja Guya Davidija. 
  Obrazložitev žirije: 
  Film Nedolžnost je v mnogih pogledih mojstrski dokumentaristični rezultat desetletnega raziskovalnega dela in močne avtorske estetike, ki se izkazuje v silnosti osebnega političnega izraza, usmerjenega v odpora zoper militarizacijo otrok v Izraelu. Na ta način režiser Guy Davidi jasno kaže nacionalistično vlogo države, delujoče proti družbi in družinskim skupnostim, ki tako v zoperstavljanju apartheidu in diktaturi varnosti, ki jim jo vsiljuje država, postajajo vse bolj nemočne. Nedolžnost izpostavlja prav tisto tragično točko, v kateri se militaristična ideologija, sicer usmerjena zoper »arabski svet«, obrne zoper sebe in najprej lomi, potem pa še jemlje življenja prav tistih, v imenu katerih je, prostislovno, svoja prepričanja utemeljila. Z ideologijo militarizna država nasilno lomi tista občutja otrok in mladih, ki se zdijo najdragocenejša; to so prav tista rahla, nezmotljiva, dejansko prvinska in nedolžna občutja za dobro, pravično in za mir.